Bliv Certificeret Børsmægler!

Målgruppe

Certificeringen er et krav for Børsmæglerforeningens medlemmer og omfatter nye medarbejdere inden for aktie- eller erhversobligationsområdet på engrosmarkedet, der er ansat som

 • Sales
 • Sales tradere
 • Tradere
 • Analytikere

Ved nye medarbejdere forstås personer, der er ansat efter 1. januar 2005, og som ikke tidligere har været ansat i certificeringskrævende funktioner.

Indhold

  • Værdipapirhandelsloven og andre relevante dele af EU-lovgivningen, herunder
     • markedsmisbrug

    • markedspladser og disses regulering

    • investorbeskyttelse

    • investeringsanalyser

    • forebyggende foranstaltninger mod hvidvask

  • God skik og risikomærkning
  • Børsmæglerforeningens anbefalinger til imødegåelse af interessekonflikter i investment banker

Kvalificerende kursus

Børsmæglerforeningens Certificeringsordning er udviklet i samarbejde mellem advokat, partner David Moalem, Bech-Bruun og Børsmæglerforeningens Complianceudvalg. Undervisningen og eksaminationen forestås af David Moalem.

Det kvalificerende kursus er af 1 dags varighed og frivilligt. Forud for kursusdagen modtager du læsemateriale, der dækker ovennævnte hovedemner. Som forberedelse til kursusdagen skal du have læst det fremsendte materiale. På kursusdagen vil du blive klædt på til at bestå eksamen og dermed opnå en certificering som børsmægler. Formen på kursusdagen vil være uddybning af udvalgte dele af læsematerialet kombineret med relevante cases. Eksamen tilbydes på engelsk, se nedenfor. Vær dog opmærksom på, at undervisning og læsematerialet kun er på dansk.

Pris

 1. Kursusdagspris:                                   kr.  5.250
 2. Mappe m. kursusmateriale:                    kr.  2.100 (selvstudium)
 3. Eksamen med certificering (på dansk):     kr.  2.100
 4. Eksamen med certificering (på engelsk):   kr. 12.600 *) 

Kontakt 

Finanssektorens Uddannelsescenter
Tine Hansen
Skovsvinget 10
8660 Skanderborg
tha@finansudd.dk

 

*) Hvis flere personer tilmeldes prøve på engelsk til afholdelse inden for samme halvår, kan der opnås rabat ud fra følgende trappemodel:
v/tilmelding af 1 person til eksamen på engelsk kr. 12.600
v/tilmelding af 2 personer til eksamen på engelsk kr. 7.350 pr. person
v/tilmelding af 3 personer til eksamen på engelsk kr. 5.600 pr. person
v/tilmelding af 4 personer til eksamen på engelsk kr. 4.725 pr. person
v/tilmelding af 5 personer til eksamen på engelsk kr. 4.200 pr. person
Bemærk, at for at opnå rabat ud fra ovenstående trappemodel, må eksamen finde sted inden for samme halvår, idet der udvikles nye eksamensopgaver hvert semester/halvår, hvorfor ny oversættelse foretages pr. semester/halvår.
/Pages/Certificering/Regelsæt for Børsmægler Certificering.aspx,Regelsæt for Børsmægler Certificering;/Pages/Certificering/Tilmelding til Børsmæglerforeningens certificering.aspx,Tilmelding til Børsmæglerforeningens certificering;
Børsmæglerforeningen|Postbox 1003|Amaliegade 7|DK-1256 København K|T:3332 7411| E: mail@dbmf.dk |Til Toppen af siden
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her